يکشنبه 31 شهريور 1398 - 23 محرم 1441 - 22 سپتامبر 2019
آمار سايت
امروز : 71
ديروز : 40
ماه : 2014
 آرشیوگزارش شهرستانها

کلمه کلیدی
:
 از
 تا 


کانون مداحان وشعرای شهرستان آذرشهر(1168)
اعضای کانون مدحان پنج نفر می باشد . رئیس کانون آقای علیرضا ایمانزاده ودبیر آقای کریم کریمی ومسئول مالی آقای الیاس ماهری وآقای اصغر مطلب زاده مسئول آموزش وآقای سعید روح بخش بازرس کانون مداحان شهرستان آذر شهر می باشند. ...
دوشنبه 28 اسفند 1391
شورای هیئات مذهبی شهرستان آذرشهر(1073)
شورای هیئات مذهبی شهرستان آذرشهر دارای پنج عضو می باشد رئیس شورا آقای جعفرحمامی اقدم ودبیر شورا آقای اکبر الهوردی زاده ومسئول مالی آقای حاج محمد پاشایی وآقای فریدون کریمی نماینده از شهر گوگان وآقای قلی نژاد نماینده شهر ممقان در شورا می باشند....
دوشنبه 28 اسفند 1391
هیئت های مذهبی شهرستان آذرشهر(1099)
شهرستان آذرشهر دارای 124 هیئت عزاداری برادران و3 هیئت عزاداری خواهران می باشد که اکثریت هیئت های مذهبی در تمام فصول سال در ایام هفته جلسات عزاداری دارند .
دوشنبه 28 اسفند 1391