پنجشنبه 6 تير 1398 - 24 شوال 1440 - 27 ژوئن 2019
آمار سايت
امروز : 101
ديروز : 144
ماه : 540
شهدای آذرشهر

شهدای آذرشهر

1 -عبدا… شهید، مدفون در مسجد خلوایی
۲ -ملایوسف پیشنماز، سال ۹۲۰ هجری قمری به دست عمال عثمانی در آذرشهر به شهادت رسید .
۳ -ضیاء العماء دهخوارقانی، در عاشورای ۱۳۳۰ به دست عمال روس به شهادت رسید .
۴ -شهید آیت ا… شیخ حسین غفار، ۷ دی ماه سال ۱۳۵۲
۵ -شهید محمد قاسم زاده ستودبادی ۷/۱۰/۱۳۵۷ به دست عمال شاه .
۶ -شهید عبدالعلی خبازی فرزند نقدعلی، ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ به دست عمال شاه .
۷ -شهید محمد جعفرزاده، ۲۲/۱۱/۵۷ به دست عمال شاه به شهادت رسید .
۸ -شهید بهمن برنجی فرزند حبیب، ۲۳/۱۱/۵۷ به دست عمال شاه شهید شد .
ب) شهدای منطقه آذرشهر پس از پیروزی انقلاب اسلامی :
۱ - شهید آیت ا… سیداسدا… مدنی
۲ - شهید آقا میرزا محمد فخر
۳ - جهانگیر قوچی، نام پدر قوچعلی، متولد ۴۲ و تاریخ شهادت ۱۲/۳/۱۳۶۴
۴ - پرویز آقاوردی فرزند عیسی متولد ۴۲ و تاریخ شهادت در ۱۱/۸/۶۰ در جبهه غرب
۵ - علیرضا پورموسی متولد ۳۹ و در ۲۷/۱۲/۵۹ در غرب به شهادت رسید .
۶ - یدا… دهخوارقانی در سال ۱۳۲۳ تولد یافت و در ۲۷/۱۲/۵۹ در جبهه غرب به شهادت رسید .
۷ - مقصود باقری فرزند قدرت در ۴/۱/۵۸ به شهادت رسید .
۸ - ابوالفضل منیری فرزند ابراهیم در ۲۶/۱۲/۶۰ در جبهه کردستان به شهادت رسید .
۹ - ابوالحسن شهبازی مقدم فرزند حاج محمد در تاریخ ۱۲/۲/۶۰ و در دزفول به شهادت رسید .
۱۰ - جواد عبدالمحمدی فرزند نقی متولد ۱۳۴۱، تاریخ شهادت ۱۳/۸/۶۲٫
۱۱ - صمدگل محمدزاده متولد ۱۳۴۰، شهادت ۲۵/۱۲/۶۰، اهواز
۱۲ - اکبر جباری اقدم فرزند حاج علی، متولد ۱۳۳۵ و در ۲۴/۹/۶۰ در آبادان شهید شد .
۱۳ - محسن عبدالمحمدی فرزند غلامعلی در تاریخ ۸/۹/۶۰ در بستان به شهادت رسید .
۱۴ - مجید خیرا… زاده فرزند رسول متولد ۱۳۴۳ و در ۵/۸/۶۲ در عملیات والفجر ۴ شهید شد .
۱۵ - علی شیرازی فرزند احمد متولد ۱۳۴۵، تاریخ شهادت ۵/۸/۸۶، در عملیات والفجر ۴ شهید شد .
۱۶ - ابوذر جعفری فرزند خداداد متولد ۱۳۴۲، تاریخ شهادت ۲۸/۷/۶۲ در بانه شهید شد .
۱۷ - کریم یوسفی فرزند حاج قلی متولد ۱۳۴۲، تاریخ شهادت ۸/۷/۶۲ در سر پل ذهاب شهید شد .
۱۸ - محمدحسین زمانی فرزند میرزا احمد درمتولد ۱۳۴۲ تاریخ شهادت ۷/۶/۶۲ در پیران شهید شد .
۱۹ - رضا بلوار کبود فرزند غلامحسین متولد ۱۳۳۵ تاریخ شهادت ۲۲/۱/۶۲ در سقز کردستان شهید شد .
۲۰ - علیرضا کلانتری متولد ۱۳۴۷ در سال ۶۲ عملیات والفجر ۴ شهید شد .
۲۱ - جواد ایران‌مکانی فرزند عباسعلی متولد ۴۴ در تاریخ ۱۳۶۲ در عملیات والفجر ۴ شهید شد .
۲۲ - محمد فرجی فرزند ولی ا… متولد ۴۴ در سال ۶۲ عملیات والفجر۴ شهید شد .
۲۳ - حسین صلاح پور فرزند باباعلی در سال ۶۲ والفجر ۳ به شهادت رسید .
۲۴ - احمد رزاقی فرزند حاج رضی متولد ۳۸ تاریخ شهادت ۲۲/۱۱/۶۴ در عملیات والفجر ۸ شهید شد .
۲۵ - جعفر حقگوی فرزند محمد متولد ۱۳۴۱ تاریخ شهادت ۲۲/۱۱/۶۲ در عملیات والفجر ۸ شهید شد .
۲۶ - فرج ا… بایزان متولد ۱۳۴۴ تاریخ شهادت ۷/۹/۶۴ جزیره مجنون به شهادت رسید .
۲۷ - محمد رضازاده فرزند اسماعیل متولد ۱۳۳۸ تاریخ شهادت ۲۹/۴/۶۴ در جزیره مجنون به شهادت رسید .
۲۸ - محمد عالیشان فرزند اصغر متولد ۱/۴/۴۶ تاریخ شهادت ۲۹/۹/۶۶ در منطقه زبیدات به شهادت رسید .
۲۹ - محمد پورحسن فرزند علی اکبر متولد ۴۶ تاریخ شهادت ۱۷/۹/۶۶ در عملیات نصر و حاج عمران شهید شد .
۳۰ - حسین دهخوارقانی نژاد تاریخ شهادت ۲۴/۶/۶۶ در آذرشهر به شهادت رسید .
۳۱ - اکبر بیگ زاده فرزند ذوالفقاری متولد ۱۳۵۰ تاریخ شهادت ۶/۶/۶۶ در آذرشهر به شهادت رسید .
۳۲ - حسین جباریان پازیکوهی پسر محمد متولد ۱۳۴۱ تاریخ شهادت ۲۱/۵/۶۶ در منطقه ابوالفتح عراق به شهادت رسید .
۳۳ - مهندس حسین محمد علیزاده فرزند برومند حجت الاسلام و المسلمین میرزا احمد آقا تاریخ شهادت ۱۴/۴/۶۶ در منطقه جنوب به شهادت رسید .
۳۴ -صادق صادقی آذرفرزند حسینقلی تاریخ شهادت ۹/۳/۶۶ در منطقه شلمچه به شهادت رسید .
۳۵ -محمد جراغیلی فرزند یوسفعلی متولد ۴۵ تاریخ شهادت ۲۰/۱۲/۶۵ در منطقه ابوغریب عراق شهید شد .
۳۶ -حسین یوسفی فرزند یعقوب متولد ۱۳۴۶ تاریخ شهادت ۳/۱۰/۶۵ در عملیات کربلای ۴ در منطقه شالمچه به شهادت رسید .
۳۷ -محمدحسن تقوی فرزند بایرامعلی متولد ۱۳۴۱ تاریخ شهادت ۲۱/۱۰/۶۵ در عملیات کربلای ۵ شلمچه شهید شد .
۳۸ -داود عظیمی فرزند محمدباقر متولد ۱۳۴۸ تاریخ شهادت ۲۱/۱۰/۶۵ در عملیات کربلای ۵ شلمچه شهید شد .
۳۹ -حسن درخشانپور فرزند حسین متولد ۱۳۴۴ تاریخ شهادت ۲۸/۱۰/۶۵ در عملیات کربلای ۵ در منطقه شلمچه شهید شد .
۴۰ -محمدصادق وحیدی فرزند قلی متولد ۳۷ تاریخ شهادت ۱۲/۱۱/۶۵ دربمباران شهرمیانه به شهادت رسید .
۴۱ -حسن توتونچیان فرزند موسی متولد ۱۳۴۲ تاریخ شهادت ۱۹/۱۰/۶۵ در منطقه شلمچه شهید شد .
۴۲ -رجب تخم‌چی فرزند حاج حسن متولد ۱۳۴۲ جهادگر تاریخ شهادت ۱۸/۱۱/۶۵ در شلمچه شهید شد .
۴۳ -علی حبیب زاده فرزند محمود متولد ۱۳۴۸ تاریخ شهادت ۴/۱۲/۶۵ در شلمچه به شهادت رسید .
۴۴ -بهرام یعقوبی فرزند غیبعلی متولد ۱۳۴۴ تاریخ شهادت ۵/۱۲/۶۵ در شلمچه به شهادت رسید .
۴۵ -محمدحسین فخر بناب متولد ۱۳۱۷ تاریخ شهادت ۲۸/۱/۶۵ در منبر مسجد اخرجهان به شهادت رسید .
۴۶ -علی اکبر کریم‌پور فرزند علی متولد ۱۳۴۹ تاریخ شهادت ۲۵/۱/۶۵ در منطقه شلمچه شهید شد .
۴۷ -کریم عارفی فرزند حاج علیقلی متولد ۱۳۴۰ تاریخ شهادت ۲۵/۱۰/۶۵ در جزایر بوراین شهید شد .
۴۸ -حمید رنجبر محمدی فرزند عباسقلی متولد ۱۳۴۴ تاریخ شهادت ۲۰/۱۰/۶۵ در منطقه شلمچه شهید شد .
۴۹ـ علی حسین زاده دیزجی فرزند قربان متولد ۱۳۲۸، تاریخ شهادت ۴/۱۰/۶۵ در منطقه سومار به شهادت رسید .
۵۰ـ سید علی رضوی فرزند میرجعفر متولد ۱۳۴۷، تاریخ شهادت ۴/۹/۶۵ در منطقه اندیشمندان به شهادت رسید .
۵۱ـ سردار محمودی فرزند ولی الله متولد ۱۳۴۶، تاریخ شهادت ۳/۸/۶۵ در منطقه کردستان به شهادت رسید .
۵۲ـ علی نوری قرمزی گل فرزند محمد ابراهیم متولد ۱۳۴۵، تاریخ شهادت ۱۶/۶/۶۵
۵۳ـ اکبر یوسف پورانگرایی فرزند حاج یعقوب متولد ۱۳۳۸، تاریخ شهادت ۶/۷/۶۰
۵۴ـ ابراهیم عباس زاده قاضی جهانی فرزند عباس متولد ۱۳۴۷، تاریخ شهادت ۱۸/۵/۶۷ در منطقه عملیاتی پیرانشهر به شهادت رسید .
۵۵ـ علی عبدلی فرزند محمد متولد ۱۳۴۶، تاریخ شهادت ۲۶/۵/۶۷ در منطقه اشنویه به شهادت رسید .
۵۶ـ حسن سلطانی فرزند اکبر متولد ۱۳۴۴، تاریخ شهادت ۱۵/۹/۶۷ در مریوان به شهادت رسید .
۵۷ـ حاج محمد نوری فرزند اصغر متولد ۱۳۳۳ تاریخ شهادت ۶/۵/۶۸ در حین انجام ماموریت به شهادت رسید .
۵۸ـ منصور کریمی فرزند حسن متولد ۱۳۴۱، تاریخ شهادت ۱۴/۴/۶۶ در خرمشهر به شهادت رسید .
۵۹ـ اسمعیل جلودار (دانش آموز) فرزندغلامعلی متولد ۱۳۵۳، تاریخ شهادت ۲۷/۱۲/۶۶ در بمباران آذرشهر به شهادت رسید .
۶۰ـ نصیر سیفی متولد ۱۳۰۴، تاریخ شهادت ۲۷/۱۲/۶۶ در بمباران آذرشهر به شهادت رسید .
۶۱ـ بانو رباب کلانتری بنت ابوالقاسم متولد ۱۳۰۰، تاریخ شهادت ۲۷/۱۲/۶۶ در بمباران آذرشهر شهید شد .
۶۲ـ حبیب باقری حسنلویی فرزند حسین متولد ۱۳۴۴ تاریخ شهادت ۲۵/۱۲/۶۶ در ماووت عراق شهید شد .
۶۳ـ پرویز شیخ زاده ستوبادی فرزند محمدحسین متولد ۱۳۴۷، تاریخ شهادت ۲۸/۱/۶۷ در منطقه غرب شهید شد .
۶۴ـ ابوالفضل خمیرگرفرزند حسین متولد ۱۳۴۸، تاریخ شهادت ۲۱/۲/۶۷ در ماووت عراق شهید شد .
۶۵ـ سیدحسین موسوی فرزند حجت الاسلام و المسلمینمیررحیم متولد ۱۳۲۹، تاریخ شهادت ۲۲/۴/۶۷ در منطقه ابوغریب به شهادت رسید .
۶۶ـ حسن فیض الهی فرزند ابوالفضل متولد ۱۳۴۴ تاریخ شهادت ۳۰/۴/۶۷ در منطقه حاج عمران شهید شد .
۶۷ـ محمد ابراهیم مساحی فرزند محمدباقر متولد ۱۳۴۱ تاریخ شهادت ۳/۵/۶۷ در منطقه جنوب شهید شد .
۶۸ـ ابوالفضل حیدری فرزند حسین متولد ۱۳۴۷، تاریخ شهادت ۳/۵/۶۷ در منطقه اسلام‌آباد غرب شهید شد .
۶۹ـ یوسف خیراتی فرزند حاج حسن متولد ۱۳۳۹ تاریخ شهادت ۲/۹/۶۰
۷۰ـ سید جلال الدین سید جوادی متولد ۱۳۴۲، تاریخ شهادت ۲۰/۹/۶۰ در سرپل ذهاب شهید شد .
۷۱ـ مجید غفار زاده متولد ۱۳۳۹ تاریخ شهادت ۲/۹/۶۰ در عملیات مطلع الفجر به شهادت رسید .
۷۲ـ محمد صفری فرزند حاج آقا متولد ۱۳۰۹ تاریخ شهادت ۱۱/۶/۶۱
۷۳ـ حمید قربانی فرزند احمد متولد ۱۳۳۰ در منطقه سرپل ذهاب به شهادت رسید .
۷۴ـ ولی نامی متولد ۱۳۱۸ تاریخ شهادت ۹/۷/۶۱ در عملیات مسلم بن عقیل شهید شد .
۷۵ـ محمد واحدی فرزند سید علی متولد ۱۳۴۲ در سال ۱۳۶۱ در منطقه سومار شهید شد .
۷۶ـ احمد ملیکی فرزند محمدنقی متولد ۱۳۴۴ تاریخ شهادت ۱۶/۷/۶۱ در عملیات مسلم بن عقیل شهید شد .
۷۷ـ اسماعیل حمدالله زاده فرزند علیار متولد ۱۳۴۴ در سال ۱۳۶۳ در عملیات بدر به شهادت رسید .
۷۸ـ سیدعلی رضوی فرزند میرعلی متولد ۱۳۳۸ در سال ۱۳۶۳ در عملیات بدر شهید شد .
۷۹ـ سیدجواد سجادی فرزند سیدحسن متولد ۱۳۴۰ در سال ۱۳۶۳ در عملیات بدر شهید شد .
۸۰ـ محمدرضا امن الهی فرزند حسین متولد ۱۳۴۳ در سا ل ۱۳۶۳ در عملیات بدر به شهادت رسید .
۸۱ـ رحیم رحیم زاده فرزند حسین متولد ۱۳۳۲ در سال ۱۳۶۳ در عملیات بدر به شهادت رسید .
۸۲ـ رضا قلی رضایی فرزند عباس متولد ۱۳۲۶ در سال ۱۳۶۳ در عملیات بدر به شهادت رسید
۸۳ـ ابوالفضل صمدی فرزند رسول متولد ۱۳۴۵ در سال ۱۳۶۳ در عملیات بدر شهید شد .
۸۴ -مقصود پورعلی فرزند یدا… متولد ۱۳۴۳ در سال ۱۳۶۳ در جزیره مجنون شهید شد .
۸۵ -حسین سلمانی فرزند بهلول متولد ۱۳۴۳ در سال ۱۳۶۳ در سلماس شهید شد .
۸۶ -رحیم یایچی فرزند حمید متولد ۱۳۴۲ در سال ۱۳۶۳ در سلماس به شهادت رسید .
۸۷ -رحیم اسدزاده متولد ۱۳۴۳ در سال ۱۳۶۳ در کردستان شهید شد .
۸۸ -سیدابراهیم موسوی فرزند میرعلی اصغر متولد متولد ۱۳۰۰ در سال ۱۳۶۵ به شهادت رسید .
۸۹ -حسین طالبی جوان فرزند بایرام متولد ۱۳۴۳ در سال ۱۳۶۲ در میمک شهید شد .
۹۰ -صمد علیپور فرزند اسماعیل متولد ۱۳۴۲ در سال ۱۳۶۵ در جزیره مینو به شهادت رسید .
۹۱ -احمد علی محمدی فرزند علی متولد ۱۳۴۳ در سال ۱۳۴۴ در مریوان شهید شد .
۹۲ -غدیر بابازاده فرزند اکبر متولد ۱۳۴۲ در سال ۱۳۶۳ در جبهه غرب شهید شد .
۹۳ -عباس خیری فرزند ابراهیم متولد ۱۳۴۵ در سال ۱۳۶۵ در منطقه فاو شیهد شد .
۹۴ -محرم برزگر فرزند حسین متولد ۱۳۴۵ در سال ۱۳۶۴ در مریوان به شهادت رسید .
۹۵ -محمد حبیب زاده فرزند محمد جعفر متولد ۱۳۳۹ در سال ۱۳۶۲ در سومار به شهادت رسید .
۹۶ -رحیم پراپری فرزند علی متولد ۱۳۳۴ در سال ۱۳۶۵ در غرب به شهادت رسید .
۹۷ -حسین پناه زاده فرزند بایرام متولد ۱۳۴۹ در سال ۱۳۶۱ در عملیات والفجر ۸ در منطقه فاو به شهادت رسید .
۹۸ -رحیم فرج زاده فرزند رسول متولد ۱۳۴۷ در سال ۱۳۶۵ به شهادت رسید .
۹۹ -محمد نوجی آذر فرزند اسماعیل متولد ۱۳۴۷ در سال ۱۳۶۱ در عملیات والفجر به شهادت رسید .
۱۰۰ -جواد دواتگری متولد ۱۳۴۴ در سال ۱۳۶۱ در سومار و در عملیات مسلم بن عقیل شهید شد .
۱۰۱ -احمد نجفی فرزند علی اکبر متولد ۱۳۴۶ در سال ۱۳۶۲ در جزیره مجنون و در عملیات خیبر شهید شد .
۱۰۲ -سید هادی سیدی فرزند سید احمد متولد ۱۳۳۹ در سال ۱۳۶۲ در عملیات خیبر شهید شد .
۱۰۳ -داود نصیرپور فرزند عبدالحسین متولد ۱۳۳۸ در سال ۱۳۶۱ در والفجر مقدماتی شهید شد .
۱۰۴ -رسول جهانگیری متولد ۱۳۴۵ در سال ۱۳۶۱ در منطقه فکه شیهد شد .
۱۰۵ -سید علی حسینی متولد ۱۳۴۵ در سال ۱۳۶۱ در عملیات مسلم بن عقیل شهید شد .
۱۰۶ -جواد محبیان فرزند محمد متولد ۱۳۴۶ در سال ۱۳۶۲ در عملیات خیبر شهید شد .
۱۰۷ -عبدالحسین خرسندی فرزند غلامرضا متولد ۱۳۴۱ در ۱۳۶۲ در محور بوکان شهید شد .
۱۰۸ -محمد بادامچی فرزند عبدالحسین متولید ۱۳۳۸ در سال ۱۳۶۱ در عملیات والفجر مقدماتی شهید شد .
۱۰۹ -اصغر بیگ زاده متولد ۱۳۴۰ در سال ۱۳۶۱ در مهاباد شهید شد .
۱۱۰ -حسن امینی متولد ۱۳۳۵ فرزند حسین در اوایل دفاع مقدس به شهادت رسید .
۱۱۱ -ناصر جعفری متولد ۱۳۴۳ در سال ۱۳۶۳ در جنوب دشت عباس شهید شد .
۱۱۲ -حسین گوارا فرزند بیوک متولد ۱۳۴۴ در سال ۱۳۶۲ در جزیره مجنون شهید شد .
۱۱۳ -محمد جلیل پور متولد ۱۳۳۸ در سال ۱۳۶۲ شهید شد .
۱۱۴ -سیفعلی نادری متولد ۱۳۴۲ در سال ۱۳۶۱ در عملیات مسلم بن عقیل شهید شد .
۱۱۵ -خلیل جانداری متولد ۱۳۲۸ در سال ۱۳۶۱ در عملیات مسلم بن عقیل شهید شد .
۱۱۶ -صمد باقری فرزند حسین متولد ۱۳۲۸ در سال ۱۳۸۰ جانباز عملیات فکه شهید شد .
۱۱۷ -جعفر جعفری فرزند غلامعلی متولد ۱۳۳۲ در سال ۱۳۶۲ در عملیات والفجر ۶ به شهادت رسید .
۱۱۸ -اسماعیل زارعی فرزند غلامرضا متولد ۱۳۴۵ (دام توفیقاته) سال ۱۳۶۳ در عملیات بدر شهید شد .
۱۱۹ -اسماعیل خیاطی در جبهه های حق علیه باطل به شهادت رسید .
۱۲۰ -حسن جهانی در جبهه های حق علیه باطل به شهادت رسید .
۱۲۱ -جعفر بقال در جبهه های حق علیه باطل به شهادت رسید .
۱۲۲ -عبدالحسین لطفی در جبهه های حق علیه باطل به شهادت رسید .
۱۲۳ -صمد حضرتی در جبهه های حق علیه باطل به شهادت رسید .
۱۲۴ -حسن حامد شیخی در جبهه های حق علیه باطل به شهادت رسید .
۱۲۵ -شهید دباغی فرزند حاج یدا… در مصاف با دشمن فرضی به شهادت رسید .

۱۲۶ _ احمد علی حلاج ممقانی متولد ۱۳۱۸ در سال ۱۳۶۴ در جبهه های حق علیه باطل به شهادت رسید .

۱۲۷ _ رحیم جعفرزاده تاریخ شهادت ۱۳۵۷/۱۰/۷

 

نوشته شده در   چهارشنبه 5 مهر 1391  ساعت  10   توسط   مدیر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آذرشهر
چاپ ارسال برای دوستان بازگشت
نظرات شما :
نام :
نام خانوادگی :
  ایمیل :
 
لطفا کد نمایش داده شده در تصویر را وارد نمایید
نظر خود را درباره این مطلب بیان بفرمائید